Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

NGONJANG BALAI

18 Sep 2010
Lukman Hakim AG. ngadhebbi kanyata`an odhi` se terros apello apongsa nete e lan-jalan longlang possa` ona` carang ban dhuri agalimpangan taker ngalocor dhara dhari badan geddur ta` andhi` ora` soko meyang tanang meyang napso sajan marang bume agundhek lendhu angen sale`bung abareng bi` omba` se agulung daradan ekaot sapo saongguna banne alamma se ta` endha` ataretan apapole Pangeranna se ta` bellas namong, panggibat tanang-tanangnga manossa se ta` endha` arasop otek ban atena kaangguy nganggi` aba` ban pamengkangnga ngonjang balai se taker etartar ka gas-reggas Labbuwan, 05 maret 2007

0 Pamanggi:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.