Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

PUISI MADURA HIDAYATULLAH

2 Okt 2010
KARETTEGGA  ATE Bila bula ngabas alessa dika Padhana ban bulan sasowep akorong Pekker bula ngalengsang posang Sang-tasangsang ta’ nemmo ara Terro bula se neggu’a tanangnga dika Bibirra dika se padana Jerruk salone Pamesemma dika amanesan ban gula jaba Agabay taresna dha’ bula Sampe’ bula ta’ ngeddha tedhung Pekker abubung daddi sajagat Tandha celleng se badha e cangkemma dika Nandha’agi kajembaranna ate Se ta’ bisa elebbus kalaban Syakal-syakal kasmaran Se nete neng e akkal ban pekker. Songennep, 23 Maret 2010 GUNDHEGGA ATE Anggidan: Hidayatullah E bakto bulan pornama nyonar Neng e kapettengngan alam mempe Se asapo’ teker pandhan Abantal kelmo’ rengsana ate Andhus terros ngeler ngebbul Abubung daddi ondhem karekongan Kabingongan maposang akkal ban pekker Angen sobbu, temor agarudhu’ Ngaros neng e janor meltas, alembay Akoba’ ngolok pajjar Se moncar e mongging mor dhaja Nyonjung langnge’ marangko alam Roba ban pamesemma dika Daddi okeran se ngease Kodhung sottra neng e penggir pepena Magundhek ate akadiya Bala’ taon ban lendhu Balang, 15 April 2010
Hidayatullah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni (STITA) Sumenep. Lahir e Kampong Balang, Pakondang, Rubaru, Songennep,11 September 1984. sakola'anna  emolae dhari taon 1991 neng e MI. Assasul Muttaqin, Pakondang lulus taon 1997. Saamponna gapaneka, nerrossagi ka SLTP Rubaru kantos lulus taon 2000 tor nerrossagi ka MA. Zainal Arifin (MAZARIF) Tarate, Sumenep, lulus  taon 2004.  Samangken gi' aktif neng e UKM. Komunitas PELAR STITA Sumenep tor Lembaga Kajian Seni Budaya PANGESTOH Net_Think Community Sumenep.

0 Pamanggi:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.