Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

Puisi Madura Afifah Romdiyah

30 Des 2010
SONARRA MATARobana dika se ngombar dhalem mata
Agundhek dhara mera dhalem dhadha
Ngamennyorra sonarra matana dika
Akantha bintang karteka nyonare ate bula
Ngaremmessa aeng mata se ta’ re-mare
Nandha’agi kakerrongan seyang malem
Lantaran dika jau e mata.

Geddhungan, 12 April 2010


PARAO LAJAR

Kaju barna cocco’ dhuwa’ angoy-langoy nojju ara
Ngalebadi aeng biru ebarengnge
sonarra are nyengseng ka bara’
Alama’ ca-pecca pote sagundhel gulungan omba’
Nyakse’e ate dhalem kajembaran mesem dhari bibir mera
Nandhai sokkor dha’ se nyepta kaodhi’an
Salowassa alam dunnyaTEMBANG KAMESRA’AN

Sowara tembang kamesra’an agundhel dhalem pangleburan
Kalebbusan angen santa’ baradda are
Anerange kajembaran dhu pasang
Se padha senneng
Se padha mesem
Atembang dhalem pangleburan
Mata nyonar ngabas arassa ate tapengsor
Nyeddinga mesemma kamesra’an

Labbuwan, 3 April 2010
Afifah Romdiyah, lahir e disa Banuaju Temor, Tang-Batang, Songennep, 18 April 1990. Alumni Ponpes Mathali’ul Anwar, Sumenep panega gi’ kacathet menangka mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni (STITA) Sumenep tor ajar nyerrat puisi, cerpen tor seni teater neng e UKM. Komunitas PELAR STITA tor Lembaga Kajian Seni Budaya PANGESTOH Net_Think Community Songennep. Puisi Madurana maso'dhalem antologi "Lanceng Paraban Ganja (Komunitas PELAR, 2010)

0 Pamanggi:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.